Cel gry, wymiary boiska i wyposażenie zawodników:

1. Zadaniem każdego zespołu jest wrzucenie piłki do kosza przeciwnika i zapobiegnięcie zdobycia piłki i punktów przez zespół przeciwny.

2. Zawodnicy muszą mieć regulaminowe stroje z barwami ich klubu, mogą mieć dowolną ilość ochraniaczy bądź opasek, ale niedozwolona jest biżuteria i innego typu ozdoby mogące stanowić zagrożenie podczas gry dla innych zawodników.

3. Gra się na boisku o wymiarach 94 na 50 stóp (28 na 15 metrów), gdzie linia rzutów wolnych znajduje się w odległości 15 stóp od kosza (4.5 metra), a linia rzutów za trzy punkty w odległości 22 stóp (7.24 metra) od kosza. Kosz jest zawieszony na wysokości 10 stóp (3.05 metra) od drewnianego parkietu.

Podział meczu:

1. Mecz składa się z czterech kwart po 12 minut każda.

2. Przerwy 2 minutowe mają miejsce pomiędzy kwartą pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą, jak również przed każdą dogrywką.

3. Przerwa pomiędzy połowami meczu wynosi 15 minut.

4. W przerwie pomiędzy połowami, obie drużyny zmieniają się połowami (grają na przeciwne kosze, niż w pierwszych dwóch kwartach).

5. Jeśli po zakończeniu czasu gry czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty (remis) mecz będzie kontynuowany dogrywką trwającą 5 minut lub tyloma takimi 5-minutowymi dogrywkami, ile okaże się konieczne do rozstrzygnięcia wyniku.

6. We wszystkich dogrywkach drużyny grają na te same kosze, na które grały w 3 i 4 kwarcie.

Rozpoczęcie meczu:

1. We wszystkich meczach drużyna wymieniona w programie jako pierwsza (drużyna gospodarzy) ma prawo wyboru kosza i ławki drużyny. O tym wyborze należy powiadomić sędziego głównego najpóźniej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.

2. Przed 1 i 3 kwartą drużyny mają możliwość rozgrzewać się na tej połowie boiska, na której znajduje się kosz przeciwnika.

3. Mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie wystawi 5 zawodników na boisku gotowych do gry.

4. Mecz oficjalnie rozpoczyna się rzutem sędziowskim na środku boiska, kiedy piłka jest legalnie zbita przez skaczącego w rzucie sędziowskim.

Gra piłką:

1. W koszykówce piłkę gra się tylko ręką (rękami).

2. Bieganie z piłką, umyślne kopanie lub blokowanie jakąkolwiek częścią nogi lub uderzanie jej pięścią jest błędem.

3. Przypadkowe zetknięcie lub dotknięcie piłki stopą lub nogą nie jest błędem.

4. Posiadanie piłki:

* Zawodnik posiada piłkę, gdy trzyma lub kozłuje żywą piłkę, lub jest ona w jego dyspozycji.
* Drużyna posiada piłkę, gdy posiada ją zawodnik tej drużyny, lub piłka podawana jest pomiędzy zawodnikami tej drużyny.
* Posiadanie piłki przez drużynę trwa do momentu, aż przeciwnik wejdzie w jej posiadanie lub gdy piłka stanie się martwa, lub gdy piłka traci kontakt z ręką (rękami) zawodnika podczas rzutu do kosza z gry lub rzutu wolnego.

5. Zawodnik w akcji rzutowej:

* Akcja rzutowa zaczyna się, kiedy zawodnik rozpoczyna naturalny ruch poprzedzający wypuszczenie piłki i w ocenie sędziego rozpoczął próbę zdobycia punktów poprzez rzut, wsad lub dobitkę piłki w kierunku kosza przeciwnika. Próba zdobycia kosza trwa, aż piłka utraci kontakt z ręką (rękami) zawodnika, po tym czynie jest to już rzut (co ma znaczenie w ostatnich sekundach akcji, kiedy piłka wpada do kosza po czasie, ale punty są zaliczone, ponieważ opuściła ręce zawodnika jeszcze przed syreną).
* Ramiona zawodnika wykonującego rzut mogą zostać, w celu uniemożliwienia rzutu, przytrzymane przez przeciwnika. Mimo to sędzia ocenia ten ruch jako próbę rzutu. Nie jest konieczne, aby w takiej sytuacji piłka opuściła ręce rzucającego.
* Nie ma związku pomiędzy ilością legalnie wykonanych kroków a akcją rzutową.
* W przypadku zawodnika rzucającego w wyskoku akcja rzutowa trwa do zakończenia tej próby (piłka opuszcza rękę lub ręce rzucającego) i powrotu obu jego stóp na parkiet.
* Posiadanie piłki przez drużynę kończy się, kiedy piłka opuszcza rękę (ręce) rzucającego.
Aby uznać, że został popełniony faul na zawodniku wykonującym rzut, faul ten musi w ocenie sędziego mieć miejsce po rozpoczęciu ciąglego ruchu ramienia (ramion) zawodnika w trakcie próby rzutu do kosza.

6. Ciągły ruch:

* Rozpoczyna się, kiedy piłka spocznie w ręce (rękach) zawodnika i następuje ruch rzucania, zazwyczaj skierowany w górę.
* Może obejmować ruch ramienia (ramion) oraz/lub ruch ciała wykonywany przez zawodnika w trakcie jego próby rzutu do kosza.
* Kończy się, jeśli zostanie wykonany całkowicie nowy ruch.
* Jeżeli kryteria dotyczące ruchu ciągłego są takie, jak podane powyżej, to uważa się, że zawodnik jest w akcji rzutowej.

7. Zdobycie kosza i jego wartość:

* Kosz jest zdobyty, kiedy żywa piłka wpada z góry do kosza i zostaje w nim lub przechodzi przez niego.
* Punkty są przyznane drużynie atakującej kosz, do którego piłka została wrzucona:

-Kosz z rzutu wolnego zalicza się za 1 punkt.
-Kosz z gry zalicza się jako 2 punkty.
-Kosz zza lini 7.24 m. zalicza się jako 3 punkty.

* Jeżeli zawodnik przypadkowo wrzuci piłkę do własnego kosza, punkty zapisze się jako zdobyte przez kapitana drużyny przeciwnej.
* Jeżeli zawodnik umyślnie wrzuci piłkę do własnego kosza, jest to błąd i kosz nie jest zaliczony.
* Jeśli zawodnik spowoduje wejście piłki do kosza od dołu, jest to błąd.

8. Wprowadzenie piłki:

* Kiedykolwiek piłka wpadnie do kosza, ale kosz z gry lub rzutu wolnego nie jest zaliczony, piłkę do gry należy wprowadzić z przedłużenia linii rzutów wolnych.
* Po rzucie (rzutach) wolnym (wolnych) za faul techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący, piłkę wprowadza się na boisko zza linii bocznej na środku jej długości, naprzeciw stolika sędziowskiego, bez względu na to czy ostatni lub jedyny rzut wolny był celny.
* Zawodnik wprowadzający ją na środku linii bocznej powinien ustawić stopy po obu stronach przedłużenia linii środkowej i może podać piłkę do zawodnika w dowolnym miejscu na boisku.
* Po faulu popełnionym przez zawodnika drużyny posiadającej żywą piłkę lub drużyny mającej prawo do wprowadzenia jej spoza boiska, piłkę do gry wprowadza drużyna przeciwna z miejsca najbliższego naruszenia przepisów.
* Sędzia może rzucić lub podać piłkę kozłem do zawodnika wprowadzającego ją spoza boiska pod warunkiem, że:

-Znajduje się on nie więcej niż 3-4 metry od zawodnika mającego wprowadzić piłkę.
-Zawodnik mający wprowadzić piłkę stoi we właściwym miejscu wskazanym przez sędziego.
-Drużyna mająca wejść w ten sposób w posiadanie piłki nie uzyska dodatkowej korzyści.
-Po celnym koszu z gry bądź po celnym ostatnim rzucie wolnym
-Którykolwiek przeciwnik drużyny, która zdobyła punkty wprowadzi piłkę z dowolnego miejsca na linii końcowej po tej stronie boiska, na której uzyskano kosz.

* Ma to także zastosowanie, gdy sędzia wręcza piłkę zawodnikowi lub oddaje mu ją do dyspozycji po przerwie na żądanie, bądź po jakimkolwiek zatrzymaniu gry po zdobytym koszu.
* Zawodnik wprowadzający piłkę może poruszać się równolegle do linii końcowej, jak również do tyłu. Piłka może być podawana pomiędzy zawodnikami tej drużyny na lub poza linii końcowej, ale 5 sekund przeznaczone na jej wprowadzenie zaczyna się odliczać od chwili, gdy jest ona w dyspozycji pierwszego zawodnika poza boiskiem.
* Przeciwnicy zawodnika wprowadzającego piłkę spoza boiska nie mogą dotykać piłki po jej przejęciu przez kosz.
* Zawodnik wprowadzający piłkę spoza boiska nie może:

– Dotknąć jej na boisku zanim dotknie ona innego zawodnika.
– Wejść na boisko przed lub w trakcie wypuszczania jej z rąk.
– Wykorzystać ponad 5 sekund na wypuszczenie jej z rąk.
– Podczas wypuszczania piłki spowodować, by dotknęła ona obszaru poza boiskiem zanim dotknie zawodnika na boisku.
– Spowodować by piłka wpadła bezpośrednio do kosza.
– Przed lub w trakcie wypuszczania piłki przemieścić się więcej niż 1 metr równolegle do linii lub w więcej niż jednym kierunku z miejsca wyznaczonego przez sędziego. Zezwala się jednakże na poruszanie do tyłu, prostopadle do linii tak daleko, jak pozwalają na to warunki.

* Żaden inny zawodnik nie może:

– Mieć jakiejkolwiek części ciała ponad linią ograniczającą boisko zanim piłka nie zostanie przerzucona ponad tą linią.
– Być bliżej niż jeden metr od zawodnika wprowadzającego piłkę, kiedy wolny od przeszkód obszar poza boiskiem ma mniej niż dwa metry.

* Przerwa na żądanie jest przerwą w grze przyznawaną na prośbę trenera lub asystenta trenera.
* Możliwość przyznania przerwy na żądanie rozpoczyna się, gdy:

-Piłka staje się martwa i zegar zawodów zatrzymany oraz sędzia kończy sygnalizację faula lub błędu do stolika sędziowskiego.
-Kosz z gry uzyskają przeciwnicy drużyny, która prosiła o przerwę na żądanie przed lub po zdobyciu kosza.

Za udostępnienie materiału dziękujemy Monty’emu